Σκαναρισμένες σελίδες του τεύχους 278 του Figure King

Το τεύχος 278 του περιοδικού Figure King κυκλοφόρησε και έχουμε τις σκαναρισμένες σελίδες που είναι σχετικές με τα Transformes. Οι μισές από τις έξι είναι αφιερωμένες στον απόλυτο άρχοντα του Χάους τον WFC Unicron. Ακολουθεί μια αναλυτική παρουσίαση του Leader Class Rodimus Prime ενώ βλέπουμε επίσης τον Maverick, τον Masterpiece Skids και τη Diaclone εκδοχή του τον Reboost o oποίος θα περιλαμβάνει και τον Motocompo. Eπίσης βλέπουμε ένα άγαλμα του Grimlock και τον SS68 Bumblebee. Tελος υπάρχει μια μικρή συνέντευξη με τον MP designer Mitsuhito Ohno ο οποίος μιλάει για τον Raiden και τα Trainbots τα οποία θα είναι ίδιας κλίμακας με τους Unite Warriors καθώς και τον επερχόμενο MP Skyfire (Jetfire)!

combiner warsfigure kingkingdommasterpiecewar for cybertron