Σκαναρισμένες σελίδες του τεύχους 269 του Figure King

Η σελίδα του Facebook Loopaza Mega Store δημοσίευσε σκαναρισμένες σελίδες από το τεύχος 269 του περιοδικού Figure King που είναι φυσικά σχετικές με τα αγαπημένα μας Transformers. Στις τέσσερις πρώτες σελίδες βλέπουμε τον Titan Class ER-10 Scorponok σε όλες τις μορφές του και φυσικά το κτήνος δεν χορταίνεται! Στις υπόλοιπες δύο σελίδες βλέπουμε τους WFC Earthrise Trailbreaker και Arcee, Netflix Hotlink και Scrapface, Studio Series Skipjack, Cyberverse Arcee και Thunderhowl και τέλος κάποιες επερχόμενες Movie Figures Optimus Prime, Bumblebee, Grimlock και Megatron που μεταμορφώνονται σε ένα βήμα.

cyberverseearthrisefigure kingstudio series