Πρώτες φωτογραφίες του ολοκληρωμένου Piranacon

Από το χρήστη του Twitter Smokingray7775 έχουμε τις πρώτες φωτογραφίες του Piranacon ολοκληρωμένου καθώς ήρθαν στη κατοχή του και οι δυο τελευταίες φιγούρες ο Tentakill και Overbite. Αρκετά ενδιαφέρον υπάρχει η custom μορφή του Piranacon ως καρχαρία.

decepticonsgenerations selectsseacons