Πρώτες φωτογραφίες του Earthrise Starscream και Lord Zarak

Όπως είδαμε στο panel της Hasbro παρουσιάστηκε ο deluxe class Headmaster Lord Zarak o oποίος με τη σειρά του αποτελεί το κεφάλι του Titan Class Skorponok. Μαζί του είδαμε και τον Earthrise Starscream o oποίος δανείζεται πολλά σημεία από τον αντίστοιχο Siege όπως πχ τα χέρια του. Παρακάτω δείτε τα screenshots από τις φιγούρες και την παρουσίαση.

decepticonsearthrisenycc2019siegetitan class