Πρώτες φωτογραφίες της Generations Selects Micromaster Spy Patrol Elite Command Unit

Από τον Richard Tan Yong Jin στο Facebook αλλά και το tfcollect στο Instagram έχουμε τις πρώτες φωτογραφίες της Generations Selects Micromaster Spy Patrol Elite Command Unit που αποτελείται από τέσσερις κασέτες τους Decepticon Rumble, Decepticon Wingthing, Decepticon Skar and Autobot Knok. Οι δύο από αυτούς αποτελούν τους Powermasters του Doubledealer και φυσικά διατίθενται ξεχωριστά από τη φιγούρα ως Generations Selects. Οι φιγούρες φαίνονται αρκετά όμορφες αν και τα ρομποτάκια είναι λίγο περίεργα στις αναλογίες του σώματος κάτι φυσικά που ήταν αναμενόμενο. To Tfgalaxy θα προσπαθήσει να τους αποκτήσει με ειδική τριγωνική αποστολή και θα σας ενημερώσει για το αποτέλεσμα μέσα στους επόμενους μήνες… αν δεν έχουμε πεθάνει ακόμα από τον κορονοϊό 😛

generations selects