Πρώτες εικόνες από Generations Selects Greasepit και Exhaust

Από το Ebay έρχονται οι πρώτες φωτογραφίες για δύο νέες Generations Selects Deluxe φιγούρες τον Autobot Greasepit και τον Decepticon Exhaust. Ο πρώτος είναι repaint του Weaponizer Ironworks και από ότι φαίνεται κρατάει στο χέρι του τις αντλίες βενζίνης και στο χέρι του έχει την πινακίδα που έχει και η αυθεντική φιγούρα. Ο Exhaust είναι προφανέστατα repaint του Wheeljack.

Generations Selects Greasepit

Generations Selects Exhaust

generations selects