Παρουσίαση του WFC Netflix Optimus Prime από τον TonTon

Ο TonTon παρουσιάζει τον επερχόμενο WFC Netflix Optimus Prime μαζί με τους battlemasters Sheeldron και Enerax. Ο Οptimus Prime είναι repaint του Earthrise Optimus Prime, χωρίς το trailer και οι battlemasters είναι και αυτοί repaints με διαφανές πλαστικό από τους Soundbarrier και Pteraxadon. Ακόμα δεν είμαστε σίγουροι αν ποτέ οι WFC Netflix κυκλοφορήσουν Ελλάδα ή ποιος είναι ο πιο εύκολος τρόπος από Ευρώπη.

autobotsnetflixtontonvideo review