Παρουσίαση του Studio Series SS-71 Dino από τον Chefatron

Ο Chefatron παρουσιάζει μια από τις Studio Series φιγούρες και συγκεκριμένα τον Autobots Studio Series SS-71 Dino. Πως σε πετσόκοψε έτσι παλικάρι μου η Hasbro (just kidding).

autobotschefatronstudio seriesvideo review