Παρουσίαση του Studio Series Devastator από τον Stathis Optimus

Τελική παρουσίαση από τον Στάθη η ενωμένη μορφή του Studio Series Devastator. O Devastator αποτελείται από 8 Constructicons τους deluxe class Scrapmetal και Hightower, τους Voyager Rampage, Long Haul, Mixmaster και Scrapper, καθώς και τους leader class Scavenger και Overload. Στο βίντεο βλέπουμε την ένωση των φιγούρων σε Devastator, λεπτομέρειες και αρθρώσεις καθώς και την ειδική αναπαράσταση σκηνών από την ταινία.

decepticonsstathis optimusstudio seriesvideo review