Παρουσίαση του Studio Series 86 Dinobot Slag από τον Kremzeek

Ο Kremzeek παρουσιάζει το δεύτερο Dinobot από τη Studio Series 86 σειρά τον Dinobot Slag. O Slag είναι στο ίδιο μέγεθος με τον Gimlock δηλαδή είναι αρκετά ογκώδης και ψηλός και σίγουρα είναι η καλύτερη εκδοχή της φιγούρας από τη Hasbro! Για ακόμα μια φορά αντί να συνοδευτεί η φιγούρα από περισσότερα όπλα όπως οι G1 φιγούρες η Hasbro αναλώθηκε στο να προσφέρει μια μη μεταμορφώσιμη και εν γένει άχρηστη συνοδευτική φιγούρα τον Exosuit Daniel.

autobotsdinobotskremzeek reviewsstudio series 86video review