Παρουσίαση του SS-66 leader class Overload από τον Stathis Optimus

Τελευταία φιγούρα για να κλείσει ο κύκλος των Studio Series Constructicons, δηλαδή των Constructicons όπως μας τους παρουσίασε ο Michael Bay στις ταινίες του, o SS-66 Overload. Στο τελευταίο review του Στάθη βλέπουμε την παρουσίαση της φιγούρας καθώς και συγκριτικά με τα υπόλοιπα Constructicons!

decepticonsstathis optimusstudio seriesvideo review