Παρουσίαση του MPM-9 Masterpiece Movie Jazz από τον Stathis Optimus

O Stathis Optimus παρουσιάζει στο κανάλι του στο YouTube τον MPM-9 Masterpiece Movie Jazz. Στη παρουσίαση βλέπουμε τη φιγούρα, τις λειτουργίες της και τα αξεσουάρ και μια Σ Υ Ν Γ Κ Λ Ο αναπαράσταση της μετατροπής του Jazz σε αμοιβάδα και τη διχοτόμηση του από τον Megatron. Δεν θα πούμε περισσότερα πατήστε το play και απολαύστε το video!

autobotsmasterpiecestathis optimusvideo review