Παρουσίαση του Leader class WFC Earthrise Doubledealer από τον TonTon

O TonTon παρουσιάζει τον Leader class WFC Earthrise Doubledealer έναν από τη νέα φατρία που έχει εισάγει η Earthrise τους Mercenaries (once Decepticon forever Decepticon για να μη ξεχνιόμαστε αγαπητοί). Βλέπουμε τη φιγούρα σε ρομπότ, όχημα, όρνιο και βάση μορφή. Η φιγούρα είναι πολύ όμορφη, λεπτομερής και απεικονίζει σωστά και τα τρεις βασικές μορφές χωρίς κάποια χοντρά ελαττώματα. Τέλος σύμφωνα με τον TonTon σε όχημα μορφή φέρνει πολύ στον Cybertron Red Alert (repaint alert).

autobotsdecepticonsearthrisetontonvideo review