Παρουσίαση του Kingdom Red Alert από τον PrimeVsPrime

Ο PrimeVsPrime παρουσιάζει μια ακόμα επερχόμενη Kingdom φιγούρα τον Deluxe Class Autobot Red Alert o oποιός είναι στη γήινη μορφή του.

autobotskingdomprimevsprimevideo review