Παρουσίαση του Kingdom Beast Wars Scorponok από τον PrimeVsPrime

Ο PrimeVsPrime παρουσιάζει μια νέα φιγούρα Beast Wars από το τρίτο κύμα της WFC Kingdom τον Scorponok!

beast warsdecepticonskingdomprimevsprimevideo review