Παρουσίαση του Kingdom Beast Wars Megatron από τον TonTon

Ο TonTon παρουσιάζει τον πρώτο Leader από την Kingdom τον Beast Wars Megatron. Μια από τις πιο αναμενόμενες φιγούρες καθώς φαίνεται ότι είναι σημαντικά βελτιωμένος σε σχέση με τον προκατοχό του ενώ φυσικά μπορεί να συγκριθεί άνετα με τον αντίστοιχο Masterpiece.

beast warsdecepticonskingdomtontonvideo review