Παρουσίαση του Generations Selects Greasepit από το Larkin’s Lair

Το Larkin’s Lair παρουσιάζει τον deluxe class Generations Selects WFC-GS12 Decepticons Greasepit. Ο Greasepit είναι repaint του Weaponizer Ironworks και έχει τις αντλίες βενζίνης στο χέρι του και την πινακίδα που έχει και η αυθεντική φιγούρα. Αν και οι διαφορές σε σχέση με τον Ironworks εντοπίζονται κυρίως στα χρώματα παραμένει μια ενδιαφέρουσα φιγούρα.

decepticonsgenerations selectslarkin's lairvideo review