Παρουσίαση του Generations Selects Exhaust από το Larkin’s Lair

Το Larkin’s Lair παρουσιάζει τον deluxe class Generations Selects WFC-GS11 Decepticons Exhaust. Ο Exhaust είναι repaint του Wheeljack και ανήκει πλέον στους Mercenaries και όχι στους Decepticons.

decepticonsgenerations selectslarkin's lairvideo review