Παρουσίαση του Generations Selects Star Convoy από τον Peaugh

O Peaugh παρουσιάζει τον Generations Selects Star Convoy o οποίος βασίζεται στον Power of the Primes Optimus Prime και είναι ένας χαρακτήρας που ανήκει στη γιαπωνέζικη σειρά των Transformers Micromasters και ήταν triple changer έχοντας ρομπότ, βάση και νταλίκα μορφή ενώ συνοδευόταν από τον Micromaster Hotrod.

autobotsgenerations selectspeaughvideo review