Παρουσίαση των Studio Series SS-52 Deluxe class Arcee, Chromia και Elita-1 από τον TonTon

Ανέλπιστα ο TonTon βρήκε και παρουσιάζει τις Studio Series SS-52 Deluxe class Arcee, Chromia και Elita-1. Οι φιγούρες έρχονται ως πακετάκι και επειδή είναι ήδη deluxe class σημαίνει πως οι φιγούρες από μόνες τους είναι πάρα πολύ μικρές. Από την άλλη βέβαια επειδή μιλάμε για ρομπότ που μεταμορφώνονται σε μηχανές είναι στο σωστό μέγεθος σε σχέση με τα υπόλοιπα οχήματα της Studio Series.

autobotsstudio seriestontonvideo review