Παρουσίαση των Shattered Glass Optimus Prime & Ratchet από το Kremzeek reviews

Ο Κremzeek παρουσιάζει τους Generations Selects Shattered Glass Optimus Prime και Ratchet, οι οποίοι βασίζονται σε ένα παράλληλο σύμπαν στο οποίο οι Autobots είναι οι κακοί και οι Decepticons οι καλοί. Αν γουστάρετε Autobots ντυμένους Decepticons δείτε το βίντεο.

kremzeek reviews