Παρουσίαση των Generations Selects Spin Out και Cordon από τον PrimeVsPrime

Η Hasbro δεν έκατσε με σταυρωμένα χέρια το 2020 αλλά αντίθετα επιδόθηκε σε ένα μπαράζ κυκλοφορίας repaints από σπάνιες φιγούρες που είχαν εμφανιστεί στη Diaclone σειρά αλλά και πιο πρόσφατα ως Masterpiece. Πατώντας στο mold του Eathrise Sunstreaker μας προσφέρουν σε πακέτο τους Spin Out και Cordon. Σαν χαρακτήρες έχουν φυσικά ενδιαφέρον αφού είναι κάτι το αρκετά διαφορετικό όμως το mold του Sunstreaker κατά την προσωπική μας άποψη είναι απαράδεκτο και δυστυχώς στο τέλος της ημέρας νομίζουμε ότι οι φιγούρες δεν αξίζουν τα λεφτά τους. Βέβαια αν σε ένα χρόνο έχουν διπλάσια τιμή αυτό είναι άλλο πάντως η όχημα μορφή είναι ένα τερατούργημα στα τζάμια, όπως και τα μαύρα panel στα πόδια τους. Για να δούμε αν το βίντεο τα λέει ακριβώς έτσι.

autobotsgenerations selectsprimevsprimevideo review