Παρουσίαση της Earthrise Military Patrol από τον StathisOptimus

Ο αγαπητός StathisOptimus παρουσιάζεις τους έτερους Micromasters του πρώτου κύματος της Earthrise τους Bombshock και Growl οι οποίοι αποτελούν και την Decepticon Military Patro. Σαφέστατα καλύτεροι σε σχέση με τους Autobots με πολύ καλή κίνηση και σταθερότητα. Και οι δύο έχουν πολύ όμορφη ρομπότ και όχημα μορφή και είναι μια βελτιωμένη έκδοση των αντίστοιχων G1. Tέλος στο βίντεο βλέπουμε τη διαδικασία μεταμόρφωσης, κάποιες συγκρίσεις με άλλες φιγούρες καθώς και τις αντίστοιχες της G1 ενώ τέλος βλέπουμε και την ενωμένη όπλο μορφή που για ακόμα μια φορά είναι ένα ανοσιούργημα.

decepticonsearthrisemicromastersstathis optimusvideo review