Όλα τα renders της Earthrise από το Toy Fair 2020

WFC-E25 Titan class Scorponok

WFC-E24 Commander class Sky Lynx

WFC-E23 Leader class Doubledealer

WFC-E38 Voyager class Megatron

WFC-E21 Voyager class Snapdragon

WFC-E22 Voyager class Quintesson Judge

WFC-E18 Deluxe Airwave Modulator

Deluxe WFC-E20 Smokescreen, WFC-E17 Arcee και WFC-E35 Fasttrack

Deluxe WFC-E37 Runamuck και WFC-E19 Allicon

earthrisetoyfair2020