Νέες καταχωρήσεις για την Studio Series

Πέρα από τις εκθέσεις ο πιο κοινός τρόπος για να διαρρεύσει μια καινούρια φιγούρα Transformers είναι να ανεβεί η καταχώρηση σε κάποια ιστοσελίδα πριν την ώρα της. Έτσι λοιπόν τα Walmart στην Αμερική τέσσερις φιγούρες της Studio Series εμφανίζονται καταχωρημένες στο σύστημα αλλά δεν είναι ακόμα διαθέσιμες για προπαραγγελία. Έχουμε λοιπόν τους Leader Class Overload και Deluxe class Roadbuster, Jet Mode Shatter και Jeep Mode Bumblebee. Ο Overload είναι φυσικά ένας ακόμα Combiner από τους Constructicons και συγκεκριμένα το κόκκινο φορτηγό, ο Roadbuster είναι ένας από τους Wreckers από το Dark of the Moon ενώ τέλος οι Shatter και Bumblebee είναι από την ταινία Bumblebee. Πιθανώς μέσα στον επόμενο μήνα να δούμε τις φιγούρες να παρουσιάζονται και επισήμως σε κάποιο επερχόμενο Convention.

Τις καταχωρήσεις για τις φιγούρες μπορείτε να τις δείτε παρακάτω:
Deluxe Class Roadbuster
Deluxe Class Jet Mode Shatter
Deluxe Class Jeep Mode Bumblebee
Leader Class Overload

studio series