Νέες φωτογραφίες της Studio Series 86 από την Takara

Από το Amazon Japan έχουμε νέες φωτογραφίες από την Studio Series 86. Συγκεκριμένα έχουμε φωτογραφίες από τους Studio Series Jazz, Kup και HotRod.

Deluxe Studio Series 86 Jazz

Deluxe Studio Series 86 Kup

Voyager Studio Series 86 HotRod

autobotsstudio series 86