Μεταφρασμένα στα ελληνικά τα τεύχη 2,3 και 4 του Star Convoy vs. Seacons

Απαντώντας στην ερώτηση “γιατί;” με ένα “γιατί μπορούμε” σας δίνουμε μεταφρασμένα στα ελληνικά τα τεύχη 2,3 και 4 του manga Star Convoy vs. Seacons. Το manga είναι διαθέσιμο από την Takara/Tomy στα Ιαπωνικά, στα πλαίσια των προωθητικών ενεργειών για τον Star Convoy και τους Seacons. Nα θυμίσουμε εδώ ότι στα ιαπωνικά Transformers o Optimus Prime λέγεται Convoy, οι Autobots Cybertrons, o Piranacon λέγεται King Poseidon, o Snaptrap λέγεται Turtler, o Skalor Gulf, ο Νautilator Lobclaw και o Seawing λέγεται Kraken.

seacons