Φωτογραφίες του Top Gun x Transformers Maverick

Από το γκρουπ HK-TF έχουμε καινούριες φωτογραφίες της φιγούρας Top Gun x Transformers Maverick η οποία είναι ήδη υποψήφια για την πιο αδιάφορη βαφή της τελευταίας εικοσαετίας και βάλε.

autobotstop gun