Φωτογραφίες καταλόγου για τους Studio Series Sentinel Prime, Off-road Bumblebee και Scavenger

Το Amazon Japan ανέβασε νέες καταχωρήσεις για τους Takara Tomy Studio Series SS-47 Sentinel Prime, SS-48 Off-road Bumblebee και SS-49 Scavenger. Φυσικά οι φιγούρες αναμένεται να είναι ίδιες με τις αντίστοιχες της Hasbro μια που πλέον δεν υπάρχουν διαφορές στις κυκλοφορίες των δύο εταιριών.

SS-47 Decepticon Scavenger

SS-48 Off-road Bumblebee

SS-49 Sentinel Prime

studio series