Φωτογραφίες καταλόγου για τον Commander Class Sky Lynx

Από τη Hasbro έχουμε τις επίσημες φωτογραφίες του κουτιού του Commander Class Sky Lynx καθώς και της φιγούρας σε όλες τις μορφές που μπορεί και μετατρέπεται!

autobotsearthrise