Φωτογραφίες καταλόγου για Takara Tomy Earthrise ER-11 Fuser & Blase και ER-12 Airwave

Tο Takara Tomy Mall δημοσίευσε επίσημες φωτογραφίες των Earthrise ER-11 Fuser & Blase και ER-12 Airwave.

autobotsearthrise