Φωτογραφίες από τους Generations Selects Turtler και Gulf

Από τον χρήστη Richard Tan Yong Jin στο Facebook έχουμε τις πρώτες φωτογραφίες από τις συσκευασίες των Generations Selects Turtler και Gulf.

decepticonsgenerations selectsseacons