Φωτογραφίες από Kingdom Ultra Magnus, Dinobot, Inferno στις συσκευασίες τους

Από τα άδυτα των ίντερνετς έχουμε μερικές μουλωχτές φωτογραφίες που απεικονίζουν τους Kingdom Ultra Magnus, Dinobot, Inferno στις συσκευασίες τους. Προσωπικά τα σαλάκια μας τρέχουν σαν να μην υπάρχει αύριο για τον Inferno και τον περιμένουμε πως και πως.

kingdom