Επίσημες φωτογραφίες του Studio Series 86 Voyager Wreck-Gar!

Ο Wreck-Gar είναι ένας από τους χαρακτήρες που εισήγαγε η ταινία των Transformers του 86 που ψήλωσε 10 φορές παραπάνω από αυτό που του αναλογούσε λόγω της ερμηνείας της φωνής του από τον τεράστιο Eric Idle. Πλέον τον έχουμε σε μια πιστή απεικόνιση σε σωστό μέγεθος από την Studio Series 86.

autobotsstudio series 86