Επίσημες φωτογραφίες του Studio Series 86 Deluxe Class Gnaw

O Studio Series 86 Gnaw αποτελεί μια σαφή βελτίωση σε σχέση με τον προκάτοχο του και σίγουρα είναι ένα τεράστιο ΝΑΙ και αυτός από εμάς. Απλά ελπίζουμε να προλάβετε να τον βρείτε γιατί αυτοί που χτίζουν ολόκληρους στρατούς από Gnaw θα τον εξαφανίσουν από τα ράφια.

decepticonsstudio series 86