Επίσημες φωτογραφίες για το όγδοο κύμα της Studio Series

Από την ιστοσελίδα In Demand Toys και Super Hero Store έχουμε τις επίσημες φωτογραφίες των παιχνιδιών και των συσκευασιών από τις deluxe φιγούρες της Studio Series SS-49 Bumblebee, SS-50 WWII Hot Rod, SS-51 Soundwave και Laserbeak και SS-52 Arcee, Chromia και Elita-1 καθώς και των δύο Voyagers του SS-53 Constructicon Mixmaster και του SS-54 Megatron.

studio series