Επίσημες φωτογραφίες της Prime Arcee και Beast Wars Cheetor RED

Επίσημες φωτογραφίες των Robot Enhanced Design Prime Arcee και Beast Wars Cheetor, όπως ανέβηκαν στα social media από τη Hasbro.

autobotsred