Εικόνες συσκευασίας από τις επερχόμενες φιγούρες Kingdom Ractonite και Arcee

Από τα forums του TFW 2005 έχουμε φωτογραφίες που επιβεβαιώνουν δύο νέες επερχόμενες φιγούρες της Kingdom τον deluxe fossilizer Ractonite και την deluxe Arcee που είναι επανακυκλοφορία της Earthrise.

kingdom