Σκαναρισμένες σελίδες από το 256ο τεύχος του Figure King Magazine

Στο 256ο τεύχος του Figure King Magazine έχουμε τέσσερις σελίδες σχετικές με τα Transformers. Έτσι βλέπουμε φωτογραφίες της MP-46 Blackarachnia, διάφορες φιγούρες από τη War for Cybertron Siege και Cyberverse καθώς και του 3Α Premium Scale Bumblebee.

cyberversemasterpiecesiege