Σκίτσα και λεπτομέρειες των Decepticons από την ταινία Bumblebee

Ο Στίβεν Ζαβάλα της Industrial Light and Magic δημοσίευσε σχέδια των Transformers από την ταινία Bumblebee στο λογαριασμό του στο ArtStation. Παρακάτω παραθέτουμε το artwork από τον Ravage και τον Shockwave καθώς και μερικά σχόλια του σχεδιαστή. Nα τονίσουμε σαν TF Galaxy ότι θεωρούμε το Bumblebee τη μοναδική αξιοπρεπή ταινία Transformers.

Ravage

O Ravage προέκυψε από την συνεργασία με τον Karl Lindberg. Στην αρχή ξεκίνησε ως μορφή πούμα αλλά στην πορεία έγινε πιο υβριδική με στοιχεία από δράκους, λύκους κλπ.

Shockwave

bumblebeedecepticons