Περιστροφικό βίντεο του Studio Series 47 Hightower

Στο παρακάτω περιστροφικό βίντεο παρουσιάζεται ο Studio Series 47 Hightower σε απειλητική μάζα από σίδερα και εκσκαφέας μορφή. Tα βίντεο αυτά προέρχονται από την ιστοσελίδα της Walmart αλλά όπως και τα αντίστοιχα της War for Cybertron Siege τα έχουμε βάλει στη κατηγορία Teletran-1.

decepticonsstudio seriesteletraan-1