Περιστροφικό βίντεο του Studio Series 46 Dropkick

Στο παρακάτω περιστροφικό βίντεο παρουσιάζεται ο Studio Series 46 Dropkick σε ρομπότ και αυτοκίνητο μορφή. Tα βίντεο αυτά προέρχονται από την ιστοσελίδα της Walmart αλλά όπως και τα αντίστοιχα της War for Cybertron Siege τα έχουμε βάλει στη κατηγορία Teletran-1.

decepticonsstudio seriesteletraan-1