Παρουσίαση της WFC Siege Autobot Alphastrike Counterforce από τον Kevin Liu

Ο γνωστός youtube reviewer Kevin Liu παρουσιάζει την WFC Siege Autobot Alphastrike Counterforce. Η Alphastrike Counterforce περιλαμβάνει τους G2 Sideswipe, Slamdance και τον battlemaster Trenchfoot . Να επισημάνουμε ότι η μητρική γλώσσα του Kevin είναι τα κινέζικα οπότε δεν μπορούμε να λάβουμε όλες τις πληροφορίες που θέλουμε από το βίντεο.

autobotskevin liusiegevideo review