Οι φιγούρες που παρουσιάστηκαν στην SDCC μετά το Panel της Hasbro

Από το TFW2005 έχουμε φώτο από τις φιγούρες που παρουσιάστηκαν σε συγκεκριμένους καλεσμένους μετά την παρουσίαση της Hasbro. Συγκεκριμένα οι φιγούρες αυτές είναι οι:
– Siege Greenlight

– Siege Fan Vote Battle πακέτο με 3 φιγούρες, τους Decepticon Impactor (o Siege Impactor αλλά με νέο κεφάλι ως Decepticon), Holo Mirage (Siege Mirage σε φουλ διάφανο μπλε πλαστικό) και Powerdasher Aragon (Siege Cog σε κόκκινο με νέο κεφάλι).

– Siege Autobot Alphastrike Counterforce με τους Covert Clone Sideswipe (G2), Slamdance (με την ένωση των Raindance και Grandslam από το repaint του Skytread) και ο Battlemaster Trenchfoot.

– Siege Decepticon Phantomstrike Squadron με τον Skywarp (Starscream repaint) και τους Battlemasters Fracas, Shrute και Terror-Daxtyl.

– Siege Ratchet (Ironhide repaint)

– G1 Soundwave με τον Buzzsaw, Laserbeak, Frenzy, Rumble, Ravage

g1sdcc2019siege