Νέες φωτογραφίες για τον Takara Siege Springer

Η Takara έδωσε στη δημοσιότητα τις νέες φωτογραφίες του WFC Siege Springer.

autobotssiege