Επίσημες φωτογραφίες για τα νέα Transformes Cyberverse

Από τον αμερικάνικο ιστότοπο ΒΒCW Distributors έρχονται οι νέες φωτογραφίες για τις φιγούρες Transformers Cyberverse. Στην Ultra class οι Megatron και Optimus Prime αποτελούν επανακυκλοφορίες ενώ ο Grimlock εμφανίζεται για πρώτη φορά. Στη Warrior class οι νέες φιγούρες είναι ο Gnaw και ο Deadlock ενώ οι Optimus Prime, Soundwave και Prowl επανακυκλοφορίες. Τέλος στους 1 step chargers οι νέες κυκλοφορίες είναι o Shockwave και ο Skybite. Οι φιγούρες αν και συμπαθητικές είναι υπεραπλοποιημένες και απευθύνονται σε μικρότερους φανς των Transformers.

cyberverse