Διέρρευσαν φωτογραφίες των WFC Ratchet και Bluestreak

Από το εξωτικό reddit και τον χρήστη typenext βρήκαμε τις φωτογραφίες των WFC Ratchet και Bluestreak οι οποίες προέρχονται από διαρροή από το εργοστάσιο που τις κατασκευάζει και πωλούνταν για 15 δολλάρια η μία. Ο Ratchet φαίνεται να είναι ίδιος με την κάρτα από το παιχνίδι με τις κάρτες που κυκλοφόρησε πρόσφατα και φυσικά είναι remold του Ironhide. Ο Bluestreak χρησιμοποιεί το mold του Prowl με φυσικά τις δικές του τροποποιήσεις.

siege